top of page
  • Anna Patricia Gabriel

Bangon, Laban, Batong Labang


Nakita ko ang layunin na "MAGPASAYA" sa mga batang lumalaban sa salitang "PAG-ASA".

Nang ako'y dumating sa lugar na ito

Mapait na kalungkutan ang nadama ko

Ako'y napaisip. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ako narito?

Nasilayan ko ang mga paslit

Bakas sa mukha ang kasiyahang pilit

Labis na sakit ang sa aki'y umiipit

Walang ibang naramdaman kundi pait.

Nang ako'y tumuntong sa harap at nagsalita ,

Nakita ko ang layunin na "MAGPASAYA"

Sa aking nasilayan sila ay iba,

Puno ng takot dahil sa trahedyang nadanas nila.

Ngunit sa kabila ng sakit na nadarama

Nakahanda akong pawiin kahit madami pa.

Lumalaban sa salitang "PAG-ASA"

Isa yan sa dahilan para wag sumuko pa.

Mahirap sumuong sa problema,

Lalo na't kung nag-iisa

Ngunit nandyan ang Diyos na buhay

Magdasal at magpuri at gagabayan kang tunay.

Sa mga bata sa Ilagan Isabela

Sa pagbangon hindi kayo nag-iisa

PIF Facilitators, Magulang, Guro ay kasama

May bonus na Unilab Foundation pa

Kaya wag mangamba mabilis na pagbangon ay kayang-kaya.

Sa pagsusulat ko na lamang ipapahayag

Ang damdamin kong pilit naglayag

Sa pag-iyak, lungkot, o ligaya,

Kami'y inyong kasama.

Batong Labang patuloy po tayong lumaban

Sapagka't aking nasaksihan ang tunay na kaligayahan.

Wala sa uri ng damit o uri ng tirahan

Ito ay nasa pamilya kung paano magtutulungan.

Kasiyahang walang pwedeng humadlang

Kahit anong unos pa ang humarang

Pagmamahal, pagkalinga, at pag-unawa,

Ilan lang yan sa layunin na dapat masagawa.

Bigyang pansin mga batang paslit,

Nakakagaan ng loob kahit pagngiti ng saglit

Musmos na edad, alam ang reyalidad

Senyales na apektado sa naranasang kalamidad.

Sa pagtatapos ng programang pagtulong

Tapat na lingkod ay napabulong

Nang ang mga bata'y umawit

Ka'y sarap sa tainga kahit ipaulit.

Masayang luha ang ipinalit sa ngiting walang kapalit,

Kahit sila'y minsang piniit sa sakit,

Alam kong sabay-sabay silang babangon ulit.

Ako'y nagpapasalamat sa aming Youth Leader,

Si Leni Concepcion na maganda kahit sang angle,

Sa kapwa kabataan na sobrang hyper,

Lalo na sa Unilab Foundation na aming founder.

Pag-asa, Karunungan, Paglalaro, Pagbangon at Ligaya aming ihahandog habang nabubuhay pa. Maraming Salamat po.

Anna Patricia Gabriel Geollina or Ate Ponggay is a certified Play It Forward-On The Move facilitator from Malabon City. She is a member of Barangay and Children Youth Association-Malabon. She loves reading, singing, and writing poetry.

17 views0 comments

Comments


bottom of page